Tiekartta 2018-2022

Tiekarttaan valikoituneiden toimenpiteiden määrittämisen lähtökohtana on ollut niiden välitön tai välillinen vaikuttavuus ekosysteemien kehittymiseen ja yritysvetoiseen kasvuun. Tiekartan toimenpiteet muodostavat toisiaan täydentävän ja toisiinsa tiiviisti kytkeytyvän kokonaisuuden.

Tiekartan toimenpiteet vaativat pääsääntöisesti useamman toimijan yhteistyötä. Toimenpiteille on sovittu koordinaatiotahot ja tavoitteena on käynnistää toimenpiteet mahdollisimman laajasti vaikuttavuuden varmistamiseksi. Mikään toimenpide yksinään ei riitä, vaan kasvuohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteiden yhteisvaikutusta.

Liikennealan kasvuohjelman toimenpiteet koostuvat mahdollistavasta lainsäädännöstä, ennakoivasta tutkimustoiminnasta ja innovatiivisten yritysten monipuolisesta osaamisesta. Kaupungeissa uudistumista edistetään mahdollistamalla markkinakokeiluja ja pilotteja sekä vauhdittamalla hyvien ratkaisujen skaalautumista hankintojen avulla. Uusien innovaatioiden syntyä ja liiketoimintaekosysteemien kasvua edistetään tiedon saatavuutta ja laatua kehittämällä, harkitusti suunnatulla TKI-rahoituksella sekä tukemalla yritysvetoisten ekosysteemien kokoamista ja orkestrointia. Yritysten kansainvälistymistä ja Invest in -toimintaa edistetään vahvistamalla Suomen kansainvälisesti tunnustettua liikennealan edelläkävijän mainetta ja aktiivisilla kansainvälistymistoimilla.

Liikennealan kasvuohjelman toimeenpanon seurantaa ja ohjausta varten on asetettu työ- ja elinkeinoministeriön alainen ohjausryhmä, lisätietoja löydät täältä.

Lisätietoja kasvuohjelman etenemisestä saat Laura Eirolta, laura.eiro@its-finland.fi, puh. 0400 969293.